SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH nedir ?

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH, gıda maddelerinin sertifikalandırılması için laboratuar analizleri hizmetleri sunan uluslararası bağımsız bir kuruluştur.

1. SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH nedir?

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH şirketi 2003 senesinden bu yana, 19. yüzyılda Fransa’da tahıl alanında denetimler yapmak üzere kurulmuş bulunan Société Générale deSurveillance (SGS) mensubudur. Şirketin ağırlık noktasını günümüzde gıda maddelerinin sertifikalandırılması için laboratuar analizleri alanındaki hizmetler oluşturmaktadır. Internet sitesine www.institut-fresenius.de adresinden ulaşabilirsiniz.

2. LR Aloe Vera Jel İçecek piyasadaki SGS INSTITUT FRESENIUS kalite mührünü taşıyan tek Aloe Vera içeceği midir?

Halihazırda SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH şirketinin çok zor verilen kalite mührüne LR’den yalnızca Aloe Vera Jel İçecek ürünleri sahiptir.

3. SGS INSTITUT FRESENIUS kalite mührünü diğer test sembollerinden ayıran nedir?

Gıda maddeleri alanında çok çeşitli test işaretleri ve laboratuar hizmeti sağlayıcıları vardır. Fakat SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH örneğin Ökotest veya Stiftung Warentest gibi diğer hizmet sağlayıcıların yanında piyasadaki en tanınmış işaretlerden biridir. INSTITUTFRESENIUS GmbH bu bilinirlik derecesine 35 yılı aşkın bir süreye yayılan faaliyetlerini en yüksek kaliteye adamış olmasına borçludur. Sürekli ilerleyen kalıcı bir konsepti vardır. Diğer bir husus da kontrollerin düzenliliğidir. Bu işaret nokta kontrollere bakılarak verilmez, bilakissürekli olarak yüksek bir kalite standardının tutturulduğunun garantisidir. Sadece bu işareti kullanma hakkının alınması için söz konusu üründe sayısız ön inceleme yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte ne varsa her şey kontrol edilir: ham maddeler, dolum aşamasına kadar işleme sürecindeki her bir adım ve hatta sonrası. SGS INSTIUTUTFRESENIUS GmbH gizli test satın alımları gerçekleştirir ve bu nihai ürünlerde de kalitenin sağlanmış olmasını gerektirir. Böylesine katı ve ayrıntılı kontrollere “gönüllü giyilen deli gömleği” de diyebiliriz.

4. SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH şirketinin bağımsız bir şirket olduğunu nasıl anlıyoruz? SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH şirketini kim kontrol ediyor?

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH şirketinin müşterilerinden bağımsız olması, INSTITUT FRESENIUS kalite mührünün inanılırlığı bakımından çok önemli bir husustur. Bu nedenle enstitünün çalışmaları iki asli ana değer üzerinden yürür: Tarafsızlık ve entegrasyon.

Ticari olarak faaliyet gösteren bir şirket olarak piyasaya ürün sertifikalandırma hizmeti sunmaktadır. Fakat vardığı yargılarda bağımsızdır. Yargıya varılırken yalnızca SGS INSTITUTFRESENIUS GmbH şirketinin kendi laboratuarlarında yapılan incelemelerin sonuçları esas alınır. Mührün entegrasyonu ise güçlü bir şekilde bağımsız bir kalite düşüncesine bağlıdır. Bunedenle laboratuarlardan yönetime, özel olarak geliştirilmiş kalite yönetim sistemlerine dek bütün alanlar harici süreçlerin denetimine tabidir. Ayrıca her çalışan kendi iş akitlerine ilaveten Code Contract adı verilen ayrı bir belge ile bağımsızlıklarını taahhüt eder. Ayrıca harici kontroller de yapılır. Bir taraftan akreditasyon ve sertifikalandırma şirketleri kontrol yaparken diğer taraftan da resmi kurumların denetimleri gerçekleşir. Yani SGS INSITITUTFRESENIUS GmbH dahili gereklilikler kadar harici gereklilikleri de düzenli olarak temin etmek durumundadır. LR ve bağımsız faaliyet gösteren SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH şirketi arasındaki bu değerli işbirliğinden ise ilk etapta tüketiciler yararlanmaktadırlar.

5. SGS INSTITUT FRESENIUS kalite mührü geri alınır mı?

Kararlaştırılmış bulunan kalite standartlarına uyulmadığı takdirde, örneğin yapılan laboratuar incelemelerinde mikrobiyolojik özellikler kabul edilebilir ölçülerin dışında standart değerlerden sapma arz ederse veya örneğin ağır metaller veya pestisitler gibi risk parametreleri görülürse SGS INSTITUT FRESENIUS kalite mührü kesinlikle geri alınabilir. Ürünün insan sağlığını tehlikeye atması olasılığı varsa ticari çıkarlar arka plana itilir. Fakat böylesi bir durum mührün korunabilmesi için ham maddeler, işleme süreçleri ve hazır üründe yapılması gerekli olan kapsamlı kontroller sayesinde şimdiye dek hiç yaşanmamıştır.

6. Meksika’daki Aloe Vera üretim alanları düzenli olarak SGS INSTITUTFRESENIUS GmbH tarafından denetleniyor mu?

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH LR’nin Jel İçecek üretiminde kullandığı Aloe Vera bitkisinin Meksika’da üretildiği sahaları düzenli olarak denetlemektedir. Bu denetimler kural olarak 2 gün sürmekte ve ekimden değerli Aloe Vera jelinin nakliyesine dek bütün adımları kapsamaktadır. Bütün ekim sahaları denetlenmektedir. Örneğin pestisit kullanılıp kullanılmadığı yerinde denetlenmektedir. Toplanan Aloe Vera yapraklarının üretimde işlenmek üzere nakliyesi, bütün diğer işleme ve üretim adımları da sabit denetim planı çerçevesinde eksiksiz denetimden geçmektedir. Ayrıca ürünün Almanya’ya gitmek üzere yüklenmesi için onay verilmesinden önce bütün dokümantasyon ve gerekli bütün belgeler de kontrol edilmektedir. Kapsamlı ve sıkı denetim programına rağmen şimdiye dek hep olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

7. SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH şirketi Meksika’daki çalışma koşullarını da kontrol ediyor mu?

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH şirketinin denetimleri çerçevesinde çalışma koşulları da yerinde kontrol edilmektedir. Sonuç olarak ekim, hasat ve işleme süreçlerinde iyi ve etik olarak kabul edilebilir çalışma koşullarının mevcut olduğu tespit edilmektedir. Kontroller çerçevesinde aynı zamanda çalışma adımlarının hiçbirinde çocukların yer almadığı da onaylanabilmektedir.

LR için çocuk işçiliği kesinlikle bir hoşgörü konusu değildir.

LR böylesibir durumdan haberdar olacak olursa bu işbirliğinin derhal sona erdirilmesi için gerekçe teşkil eder.

Not: LR Aloe Vera’ sı bir ilaç değildir, tıbbi hastalıkların tedavisinde öncelikli olarak doktorunuzun tavsiyelerini dinlemelisiniz.