LR Deluxe Perfect Browstyler Kaş Rimeli cildinizi boyamaz

LR Deluxe Perfect Browstyler Kaş Rimeli jelimsi sıvı formu sayesinde ufak düzensizlikler dengelenebilir ve kașlara daha fazla dolgunluk verilir. Bright Liquid rengi sarışın ile açık kahve ve kızıl saç tonları için uygundur. Dark Liquid ise orta kahve ile siyah saç renklerine çok iyi uyum sağlar.

Her cilt tipine ve saç rengine uygundur.

LR Deluxe Perfect Browstyler Kaş Rimeli jelimsi sıvı formu sayesinde kașlara daha fazla dolgunluk verilir. Sadece tüyleri boyar, cilde renk vermez.

LR Deluxe Perfect Browstyler Kaş Rimeli:

  • Daha fazla hacim ve belirginlik için jelimsi sıvı rimel.
  • Doğal ve sabitleyici rötuș.
  • Sadece tüyleri boyar, cilde renk vermez.

 

Kullanım şekli:

Kaș rimeliyle kașları bașlangıç noktasından bașlayarak kısa ve yukarıya doğru hareketlerle tarayın. Kaşın düşen kısmını șekle sokun.

Kașlara daha etkili belirginlik sağlamak ve vurgulamak için Göz Altı Aydınlatıcı Kalemi yay boyunca kașların altına uygulayın ve geçiș yaratın. Daha güçlü bir etki için kașın yayının üstüne de biraz aydınlatıcı dağıtın.

Uzman önerisi:

Kașlarınızı kaș rimeli ile sabitleștirmeden ve renklendirmeden önce șekilsiz, ince, kalın veya boșluklu kașlara doğru șekli verin. Bunun için bașlangıç noktasını, en üst noktayı ve bitiș noktasını belirleyin ve istenilen șekilden sapan tüm tüyleri alın. Bunun için ince bir fırça sapını burun kanadınıza ve iç göz açısı bölgesine yerleștirin. Fırça sapı kașın iç göz kenarı bölgesindeki bașlangıç noktasının sınırını verir. Yükseklik noktası da fırça sapıyla ișaretlenir, burası burun kanadında ve düz ileri bakıș esnasında göz bebeği ortasından geçerek kașa yerleștirilen noktadır. Kaș buraya kadar yükselip en üst noktadan kırılıp kaș bitimi yönünde tekrar alçalarak iner. Burun kanadından gözün dıș kenarına denk gelecek șekilde yerleștirildiğinde sap kașın tam bitiș noktasını ișaret eder.